Wat is 3Dzorg

3Dzorg is een kleinschalige dagbesteding met maximaal 5 deelnemers per dagdeel. We werken op het afgesloten terrein van “de Kaardebol” en daaraan grenzende percelen. De werkzaamheden bestaan uit werken in het groen en houtbewerking. We doen dat voor diverse doelgroepen; deelnemers met een grotere zorgvraag en een hoger zorgzwaartepakket hebben een lagere arbeidsproductiviteit. Veelal zijn dit deelnemers met stoornissen in het autistisch spectrum, angststoornissen en agressieproblemen, zowel naar binnen gericht (automutilatie) als naar buiten gericht (moeilijk verstaanbaar gedrag).Voor deze deelnemers is een veilige leer- en werkplek van groot belang. Zij moeten door hun grotere begeleidingsvraag niet geïsoleerd raken van de maatschappij. 3Dzorg wil hen met intensievere begeleiding laten samenwerken met deelnemers met een lichtere zorgvraag, andere werknemers en vrijwilligers.


Wie is 3Dzorg

3Dzorg is opgezet door Mark van den Brink. Als ZZPer is hij verbonden aan de coöperatie Atelier3D. Mark heeft 22 jaar ervaring in de gehandicaptenzorg zowel op wonen als in de dagbesteding. Op projectbasis is Mark werkzaam binnen de gehandicaptenzorg en de psychiatrie. Mark is BIG geregistreerd Z-Verpleegkundige en heeft in 2014 zijn opleiding management in de zorg (MIZ) afgerond aan de hogeschool Saxion te Deventer. De begeleiding word door Mark gegeven op de Kaardebol waarbij er nauwe samenwerking is met andere ZZPers en vrijwilligers. Voor begeleidingsstijl zie zorgvisie