Welkom bij 3Dzorg-dagbesteding

3Dzorg levert kleinschalige dagbesteding aan voor diverse doelgroepen op het terrein van De Kaardebol in Zutphen. Hierbij staat de samenwerking tussen de verschillende deelnemers, vrijwilligers en ondernemers op het terrein centraal. Voor wie graag met hout werkt en plezier heeft in werken in het groen biedt 3Dzorg op deze mooie locatie een plezierige en rustige werkomgeving. De zorgwereld staat op z’n kop. Veel deelnemers stromen nu nog door naar grote instellingen die dagbesteding leveren. Hier zijn vaak logheid, bureaucratie, verschillende begeleiding, hoge zorgkosten en bezuinigingen aan de orde van de dag. Hierdoor vermindert de kwaliteit van de dagbesteding en zijn de deelnemers vaak de dupe. Juist door kleinschaligheid kan 3Dzorg goedkopere en kwalitatieve zorg leveren. 3D Zorg levert deze kleinschalige dagbesteding werkend vanuit een antroposofische mensvisie. Samen werken en leren draagt bij aan sociale integratie en aan persoonlijke ontwikkeling. Op de Kaardebol locatie werken en leren mensen uit alle lagen van onze maatschappij. Zie links Door de kleinschaligheid kunnen deelnemers met een verstandelijke beperking, met kwalitatieve en intensievere begeleiding, samenwerken met andere aanwezige werknemers en vrijwilligers. 3Dzorg koppelt duurzaamheid aan zorglevering! De schooltijd is voorbij en dan? Mogelijkheden tot participatie in de samenleving? Sociale contacten? Voldoening en plezier in zinvolle dagbesteding? Past de dagbesteding bij de zorgvraag? Een goede vervolgplek zoeken is moeilijk, zowel voor degenen die thuis wonen als voor hen die al wonen binnen een beschermde omgeving. Deelnemers kunnen bij 3Dzorg werken met een PGB (persoonsgebonden budget) als ook via samenwerking met andere zorgaanbieders zoals Philadelphia,Intermezzo, GGNet en Trajectum. Zie links