Welkom bij 3Dzorg-dagbesteding

3Dzorg levert kleinschalige dagbesteding waarbij de samenwerking tussen zorg intensieve deelnemers, deelnemers met een lagere zorgvraag, vrijwilligers en leden van de coörperatie A3D op de voorgrond staat. De schooltijd is voorbij en dan? Mogelijkheden tot participatie in de samenleving? Sociale contacten? Voldoening en plezier in zinvolle dagbesteding? Past de dagbesteding bij de zorgvraag? Een goede vervolgplek zoeken is moeilijk, zowel voor degenen die thuis wonen als voor hen die al wonen binnen een beschermde omgeving. De zorgwereld staat op z’n kop. Veel deelnemers stromen nu nog door naar grote instellingen die dagbesteding leveren. Hier zijn vaak logheid, bureaucratie, verschillende begeleiding, hoge zorgkosten en bezuinigingen aan de orde van de dag. Hierdoor verminderd de kwaliteit van de dagbesteding en zijn de deelnemers hiervan vaak de dupe. Juist door kleinschaligheid kan er goedkopere en kwalitatieve zorg worden geleverd. 3D Zorg levert deze kleinschalige dagbesteding werkend vanuit een antroposofische mensvisie. Samen werken en leren draagt bij aan sociale integratie en aan persoonlijke ontwikkeling. Op de locatie “De Kas” van duurzaamheidscentrum “Atelier3D” werken en leren mensen uit alle gelaagdheden van onze maatschappij. Zie links Door de kleinschaligheid kunnen deelnemers met een verstandelijke beperking, met kwalitatieve en intensievere begeleiding, samenwerken met andere aanwezige werknemers en vrijwilligers. 3Dzorg koppelt duurzaamheid aan zorglevering! Deelnemers kunnen bij 3Dzorg werken met een PGB (persoonsgebonden budget) als ook via onderaannemerschap vanuit Philadelpphia, Zozijn , en Trajectum. Zie links